وحدت هستی از منظر حکمت و عرفان برتر
46 بازدید
محل نشر: فلسفه دین » زمستان 1384 - شماره 4 (22 صفحه - از 51 تا 72)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله درصددیم بحث دربارهء وحدت هستی و تشکیک در آن را در شکلی نو که‌ تلفیقی از مکاتب اشراقی و عرفانی و متعالیه است،به تصویر درآوریم و روح توحید ناب اسلامی را آشکار ساخته،راه سیر و رسیدن به مقام فنا در هستی را که همان محو شدن در وحدت و اتحاد است مبین سازیم و شأن رفیع حکمای اشراقی و متعالیه و سهم عظیم محی الدین عربی و عرفا اسلامی را در محقق این امر روشن سازیم. واژگان کلیدی: وحدت هستی،عرفان،اشراق،متعالیه،حکمت،تشکیک.