عرفان و معرفت قدسی
46 بازدید
ناشر: مطبوعات دینی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8818-68-0
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این کتاب شناسایی مؤلفه‏ها و مشخصات عرفان قدسی و علم مقدس است و بحث پیرامون محتوای این علم و حکمت الهی و عرفان برتر که منطبق بر وحی و کلام خداوند می‏باشد. این بحثها با استناد با آیات قرآن و آراء عارفان معتبر در 10 بخش ارائه شده است. این اثر در واقع یک دوره عرفان شیعی را با هدف اثبات هماهنگی آموزه‏های عرفان و قرآن بررسی می‏کند. عناوین اصلی این فصول گویای دامنه و گستره پژوهش نویسنده است: معرفت حق، رابطه مسائل توحیدی با شناخت انسان در عرفان، خصوصیات انسان کامل، در نبوت و رسالت و ولایت، موحد و انسان کامل و شبهات پیرامون آن، بررسی آراء قیصری در عرفان نظری، تصوف و عرفان، تکون و تحول تصوف، معرفت قدسی و سنت عرفانی. کتاب به طور کلی در 2 بخش تنظیم شده در بخش اول مباحث عرفان نظری و در بخش دوم یک دوره تاریخ تصوف و آراء و اندیشه‏ها و شخصیت‏های متصوفه معرفی شده است.