مبانی حکمت متعالیه: شرح و تحقیق شواهد الربوبیه صدرالمتالهین شیرازی
53 بازدید
ناشر: مطبوعات دینی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8818-95-6
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی مبانی و مسایل فلسفی ملاصدرا به‎ویژه مبحث «وجود» است. در این نوشتار به بحث درباره احکام وجود و حقیقت آن پرداخته شده و دیدگاه‎های ابداعی ملاصدرا در فلسفه حکمت متعالیه منعکس گردیده است. بحث درباره اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، احکام وجود ذهنی، مراتب وجود، صفات حق‎تعالی و مرتبه وجودی او، براهین اثبات واجب وجود، علم حق‎تعالی، افعال خداوند، جبر و تفویض، وحدت وجود، تقدم و تأخر وجود، ماهیت دنیا و آخرت و اثبات طبیعت حرکت جوهری و اثبات آن و تجزیه و تحلیل فلسفی آن‎ها با توجه به دیدگاه‎های ملاصدرا از جمله مباحث مهم مطرح شده در این کتاب است.