فلسفه تطبیقی (بخش 1 و 2): فلسفه‌ی منطق، فلسفه‌ی نظری تطبیقی
53 بازدید
ناشر: مطبوعات دینی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-145-024-2
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث از موضوع، مسایل، غایت و روش فلسفه تطبیقی علم منطق، با توجه به نظرات منطقی و فلسفی بزرگان حکمت، با رویکرد فلسفه مقارنه‌ای درباره هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی، چیستی‌شناسی، نیستی‌شناسی و بسیاری از مسایل فلسفی شرقی و غربی است. در این راستا، از اندیشمندان بزرگ عرصه حکمت و آرای آنان و لب حکمت سینایی، سهروردی و صدرایی با توجه به آرای نوصدرایی‌های معاصر، هم‌چون سیدمحمدحسین طباطبایی، مرتضی مطهری و مهدی حائری، استفاده شده است. فلسفه منطق، به‌طور کلی شامل مباحثی فلسفی درباره موضوعاتی است که در منطق از آن‌ها بحث می‌شود. نگارنده در این راستا، علاوه بر چیستی علم منطق و اقسام تصور و تصدیق در آن، به موضوعاتی مانند: مبحث الفاظ، قضایا و اشکال گوناگون آن، صناعات پنج‌گانه، متدولوژی علوم، تقسیمات فلسفه، سلسله‌مراتب علوم، فلسفه تحصلی و روش‌های عمومی فکر نیز، پرداخته است.