انسان کامل از نظر افلاطون و فارابی
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پردیس قم 1387